KOLUMNIS
A.S. Laksana
A.S. Laksana
Sastrawan, pengarang, dan kolumnis.