Pelik Perkara Sampah Plastik
FOKUS
Pelik Perkara Sampah Plastik
Perkara sampah plastik belum sepenuhnya terselesaikan di Indonesia.