Bacaan dan Waktu Sunah Membaca Sholawat Nabi

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 15/01/2021 10:31 WIB
Umat Islam dianjurkan untuk melantunkan sholawat Nabi. Selawat menjadi bentuk doa dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Ilustrasi. Umat Islam dianjurkan untuk melantunkan sholawat Nabi. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Membaca sholawat nabi merupakan salah satu hal yang diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam.

Selawat sendiri berarti doa atau permohonan kepada Allah SWT. Selawat berarti bentuk doa dan pujian untuk Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Selawat juga menjadi refleksi kecintaan dan penghormatan umat Muslim terhadap Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disampaikan dalam QS Al-Ahzaab ayat 56.


"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawat-lah kamu untuk Nabi dan ucapakan-lah salam penghormatan kepadanya," bunyi QS Al-Ahzaab ayat 56.

Ada bermacam-macam selawat yang dikenal di tengah masyarakat. Namun, untuk lebih mudah, umat Islam dianjurkan cukup membaca selawat berikut.

Allahumma shalli 'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad

Artinya:
"Ya, Allah. Beri-lah selawan [sanjungan] kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW."

Selawat bisa dilantunkan kapan saja. Namun, sejumlah riwayat menyebutkan beberapa waktu dan situasi tertentu yang tepat untuk membaca sholawat nabi. Berikut, mengutip buku Rahasia Shalawat Nabi.

1. Sesudah azan

Rasulullah menganjurkan umat Muslim untuk menyematkan selawat Nabi setelah dikumandangkannya azan. Hal ini disampaikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Apabila kamu mendengar muazin melantunkan azan, sambut-lah ucapannya. Sesudah selesai menyambut azan, maka berselawat-lah untukku." (HR Muslim)

2. Saat masuk dan keluar masjid

Di masjid, umat Islam dianjurkan untuk tidak melupakan Rasulullah SAW.

"Apabila kamu masuk masjid, ucapkan-lah 'salam' kepadaku. Sesudah itu, hendak-lah membaca: Allahummafth li abwaba rahmatik (Wahai Tuhanku, bukakan-lah untukku segala pintu rahmat-Mu). Dan, apabila hendak keluar, hendak-lah membaca [sesudah selawat]: Allahumma inni as'aluka min fadhlika." (HR Abu Dawud)

3. Di awal, tengah, dan akhir doa

Allah SWT akan mengabulkan doa yang dipanjatkan jika umat Muslim membaca salawat di ketiga bagian tersebut saat berdoa.

Dengan membaca sholawat Nabi, umat Muslim akan mendapatkan pahala berlimpah.

(asr/asr)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK